Bright_Star_Education_Logo

Welkom op de site van Bright Star Nederland

“Streven naar het doel om kansarme kinderen bright stars te laten worden in de samenleving”

Bright Star House

Bright Star House is het weeshuis in Pune waar alles mee begonnen is. Kinderen die vanwege het feit dat ze in ziekenhuizen niet meer behandeld konden worden voor aids en letterlijk op straat werden gelegd, vonden een liefdevolle plek bij Frank en Nicole Bakker, de oprichters van Bright Star. Hierdoor ontstond het weeshuis waar momenteel ongeveer 20 kinderen met aids of het Hiv-virus, een plaats vinden waar ze liefde, medische zorg, aandacht en een dak boven hun hoofd hebben.

Bright Star House

Bright Star School

Omdat kinderen met aids niet welkom zijn op reguliere scholen, heeft Nicole Bakker een school opgericht voor deze kinderen. Ook andere kinderen uit de sloppenwijken van Pune zijn van harte welkom op deze school waar volgens hoge normen kwaliteitsonderwijs wordt gegeven. Op deze wijze krijgen de kinderen daadwerkelijk een kans op een betere toekomst.

Bright Star School

Bright Star Community

Vanuit het onderwijs werd, anders dan de realiteit, gezocht naar betrokkenheid van ouders voor hun kinderen op school en bewustzijn voor de positie en het belang van hun kinderen voor onderwijs en ontwikkeling in het algemeen. Daarom is Bright Star Community opgericht. Ouders krijgen hier informatie en onderricht om achter hun kinderen te staan en ook zichzelf te ontwikkelen tot trotse, geïnteresseerde en stimulerende ouders.

Bright Star Community

Over Ons

Bert Besems - voorzitter
Jan van ‘t Hoog - penningmeester
Henk Bakker - secretaris
Siebold Freeke - bestuurslid
Sandra Knegt - bestuurslid

Alle vier de bestuursleden zijn ondernemer en hechten er veel waarde aan om naast de activiteiten voor hun onderneming, zich in te zetten voor kansarme kinderen in de sloppenwijken in Pune, India. Zij realiseren zich dat wij in Nederland veel voorrechten hebben die in veel andere landen helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Deze ondernemers willen het verschil maken voor deze kinderen. Dat is voor hen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alle betrokken bestuursleden bij de Stichting Bright Star Nederland zijn vrijwilligers.

Financieel Jaarverslag

Omdat Bright Star een stichting is met ANBI-status, behoort op de website een financieel jaarverslag zichtbaar te zijn (klik hier voor meer informatie over de ANBI-status). Dit doen wij graag omdat wij voledige openheid van zaken nastreven. Bij Bright Star Nederland blijven geen kosten aan de strijkstok hangen. Alle giften en bijdragen gaan volledig naar het project in India. Wilt u het jaarveslag bekijken en beoordelen? Klik dan hier:
Jaarverslag 2017-2018 Jaarverslag 2019-2021

Helpen

We hebben u en jou nodig om onze doelen te bereiken: zo veel mogelijk kinderen een kans te geven op een aanvaardbare toekomst. Help ook.
Dat kan op verschillende manieren, namelijk:

  • Ga Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zet u daarmee in voor BSE
  • Geef maandelijks onderwijs cadeau aan kinderen in een bepaalde klas van BSE in Pune
  • Help ons met een eenmalige of terugkerende gift
  • Wordt ambassadeur van BSE en vertel overal waarom je dit doet en hoe belangrijk dat is
  • Help door acties te voeren voor BSE. Organiseer een fair, een sponsorloop of een informatieavond op school
  • Stagelopen in India. Informeer voor de mogelijkheden

Bright star education child
BSE ANBI

Bankrekeningnummer

NL75 ABNA 0601 4503 29

Klik hier voor meer ANBI informatie

Contactgegevens

Stichting Bright Star Nederland

Spindermolen 44d
3371 RN, Hardinxveld-Giessendam
info@brightstarnederland.nl

Bankrekening: 601450329
Iban: NL75 ABNA 0601 4503 29

© Bright Star Nederland - 2017